Dział Wspólnot Mieszkaniowych Prowadzi sprawy z zakresu:

  1. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem zasobami wspólnot mieszkaniowych.
  2. Ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów ponoszonych na utrzymanie części wspólnych nieruchomości z uwzględnieniem rozdziału na indywidualnych właścicieli lokali.
  3. Zwoływanie i prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych.
  4. Nadzorowanie wykonania uchwał podjętych na zebraniach wspólnot mieszkaniowych.
  5. Przyjmowanie i realizacja wniosków o udzielenie pożyczki na remont nieruchomości wspólnej dla właścicieli.