DZIAŁ LOKALOWY
UCHWAŁA NR XVI/147/2019 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa Pobierz
UCHWAŁA NR LIV/489/2022 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa Pobierz
Wniosek o najem lokalu z zasobu Gminy z wymaganymi załącznikami Pobierz
Progi dochodowe  Pobierz
Zgłoszenie chęci zamiany lokalu z dnia 01 lutego 2020 r. Pobierz
Wniosek o podnajem lokalu mieszkalnego w budynku wybudowanym w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa mieszkalnego finansowanego ze środków Funduszu Dopłat w Bielawie z wymaganymi załącznikami Pobierz

DZIAŁ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Uchwała nr XXVI/247/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych. Pobierz
Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. Pobierz
Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego 2024 r. Pobierz
Wniosek o udostępnienie dokumentów Pobierz
Propozycja - Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków we Wspólnocie Mieszkaniowej  Pobierz
Propozycja - Regulaminu porządku domowego we Wspólnocie Mieszkaniowej  Pobierz
Wykaz budynków, w których lokale stanowiące własność Gminy Bielawa nie podlegają sprzedaży Pobierz
Wniosek w sprawie uzgodnień technicznych planowanych robót budowlanych Pobierz
Regulamin udzielania pożyczek dla członków wspólnot mieszkaniowych 2023 r. Pobierz
Wniosek o udzielenie pożyczki dla członków wspólnot mieszkaniowych 2023 r. Pobierz

DZIAŁ CZYNSZÓW I WINDYKACJI
Oświadczenie o stanie majątkowym dla osób ubiegających się o rozłożenie zadłużenia na raty Pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego   Pobierz
Wniosek o przyznanie obniżki 15% stawki bazowej czynszu dla najemców o niskich dochodach Pobierz

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. wraz z wnioskiem o obniżenie/zwolnienie z czynszu najmu lub dzierżawy za nieruchomości będące własnością Spółki w związku z ograniczeniem prowadzenia przez najemców i dzierżawców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

 Pobierz

Zarządzenie nr 120/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. wraz z wnioskiem w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zasad zwolnienia lub obniżenia czynszu najmu lub dzierżawy za nieruchomości gminne w związku z ograniczeniem prowadzenia przez najemców i dzierżawców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Pobierz

DZIAŁ EKSPLOATACJI
Wniosek o sprzedaż lokalu niemieszkalnego  Pobierz
Oświadczenie o ilości zamieszkałych osób  /opłaty za odpady komunalne/  Pobierz
EKOZASADY - segregacja odpadów Pobierz
Pobierz bezpłatną aplikację BLISKO
Pobierz

Ulotki