Dział Lokalowy Prowadzi sprawy w szczególności:

  1. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przydział mieszkań.
  2. Współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie przydziału mieszkań oraz przekazywanie informacji o przydziałach mieszkań do Burmistrza.
  3. Nadzór i współpraca przy realizacji wyroków sądowych o eksmisję.
  4. Przeciwdziałanie przypadkom bezumownego zajmowania lokali mieszkalnych.
  5. Prowadzenie spraw w zakresie adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkania remontów mieszkań na koszt przyszłego najemcy.
  6. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku prawnego w zakresie praw lokalowych.
  7. Prowadzenie rejestru zgłoszeń wolnych lokali oraz podejmowania działań w celu uregulowania sytuacji prawnej.
  8. Nadzór nad realizacją umów o administrowanie w zakresie gospodarki lokalowej.
  9. Współpraca z Działem Czynszów i Windykacji w zakresie prowadzonej egzekucji w stosunku do osób posiadających zadłużenie z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych.
  • Wniosek o zamianę lokalu z dnia 01.02.2020r. - Pobierz