Dział Techniczny prowadzi sprawy z zakresu:

  1. opracowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej
  2. sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wszelkimi remontami zleconymi przez MZBM Sp. z o.o.
  3. współpraca w zakresie wynikającym z przepisów ustawy prawa budowlanego z organami nadzoru architektoniczno-budowlanego
  4. nadzór nad realizacją umów o administrowaniu w zakresie spraw technicznego utrzymania zasobów