Modernizacja mieszkań lub innego typu lokali poprawia ich estetykę oraz podnosi standard i komfort użytkowania.
Dlatego też spółka MZBM zachęca mieszkańców do wykonywania remontów i pozostałych prac modernizacyjnych, a także proponuje pomoc w ich realizacji.
Jednocześnie Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bielawie przypomina właścicielom i najemcom, że przed rozpoczęciem remontu
warto zapoznać się z przepisami prawa budowlanego. Bardzo często bowiem inwestor wykonujący poszczególne prace, powinien uzyskać
niezbędne dokumenty. Specjalnie dla Państwa prezentujemy poniżej najważniejsze z nich:


» WYKONANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA GAZOWEGO:

 • wstępna opinia kominiarska określająca sposób odprowadzenia spalin od kotła oraz zapewnienia wentylacji nawiewno-wywiewnej,
 • warunki przyłączeniowe do instalacji gazowej dla celów grzewczych z Zakładu Gazowniczego (PGNiG),
 • zgoda Współwłaścicieli budynku lub Zarządcy,
 • zgoda Starosty Dzierżoniowskiego
Po wykonaniu należy uzyskać:
pozytywną opinię kominiarską o prawidłowości podłączenia kotła;
wykonania i funkcjonowania wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.


» WYKONANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z PIECEM NA PALIWO STAŁE:

 • wstępna opinia kominiarska określająca sposób odprowadzenia spalin od kotła oraz zapewnienia wentylacji naw-wyw.
 • zgoda Współwłaścicieli budynku lub Zarządcy,
 • zgoda Starosty Dzierżoniowskiego,
Po wykonaniu należy uzyskać:
pozytywną opinię kominiarską o prawidłowości podłączenia kotła;
wykonania i funkcjonowania wen. nawiewno-wywiewnej w lokalu.


» ADAPTACJA NIEUŻYTKOWEJ CZĘŚCI BUDYNKU NA CELE MIESZKALNE:

 • rysunek techniczny określający zakres przebudowy wraz z wymiarami,
 • zgoda Współwłaścicieli budynku lub Zarządcy,
 • zgoda Starosty Dzierżoniowskiego,
 • zawarcie umowy o adaptacje
Po zakończeniu robót należy wykonać:
inwentaryzację powykonawczą nowo powstałych pomieszczeń wraz z wymiarami
i uzyskać oświadczenie osoby nadzorującej prace o prawidłowości wykonania robót.


» WYMIANA (WYKONANIE) INSTALACJI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ W MIESZKANIU:

 • wykonanie protokołów z pomiarów instalacji elektrycznej,
 • wykonanie próby szczelności instalacji gazowej,
 • zgoda Współwłaścicieli lub Zarządcy budynku,
 • zgoda Starosty Dzierżoniowskiego,
 • zawarcie umowy na remont lokalu mieszkalnego


» WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU ZABYTKOWYM:

 • zgoda Współwłaścicieli lub Zarządcy budynku,
 • zgoda Starosty Dzierżoniowskiego,
 • zgoda konserwatora zabytków


» PRACE, TAKIE JAK:

 • Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem istniejących wymiarów,
 • Wymiana stolarki drzwiowej w lokalu z zachowaniem istniejących wymiarów ,
 • Wymiana podłóg
wymagają jedynie uzyskania zgody Zarządcy lub Współwłaścicieli budynku.
 

» ROBOTY MODERNIZACYJNE LOKALU MIESZKALNEGO POLEGAJĄCE NA:

 • Wygrodzeniu łazienki i WC z części lokalu mieszkalnego,
 • Zmianie struktury mieszkania (zmiana funkcji pomieszczeń, budowa ścianek działowych lub ich wyburzenie),
 • Zmianie układu funkcjonalnego mieszkania połączona z przebudową ścian konstrukcyjnych:
 • rysunek techniczny określający zakres przebudowy wraz z wymiarami pomieszczeń,
 • zgoda Współwłaścicieli lub Zarządcy budynku,
 • uzyskanie zgody lub pozwolenia na budowę ze Starosty Dzierżoniowskiego,
 • zawarcie umowy na remont.
Po wykonaniu robót należy wykonać:
inwentaryzację powykonawczą pomieszczeń w lokalu wraz z wymiarami; uzyskać oświadczenie osoby nadzorującej prace
o prawidłowości wykonania robót (opinię kominiarską potwierdzającą prawidłowość wykonania i funkcjonowania wentylacji
nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu łazienki lub WC)