Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku, poza wyznaczonymi terminami zbiórek, nie wolno gromadzić w pojemnikach na odpady i przy nich: mebli, gruzu, sprzętu elektrycznego itp.
Rozwiązaniem jest skorzystanie z Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK, który bezpłatnie przyjmuje odpady z gospodarstw domowych, takie jak: meble i inne gabaryty, sprzęt elektryczny, baterie i akumulatory, czysty gruz, odpady zielone (trawa, liście), opony, środki chemiczne (farby, lakiery, itp.), odpady niebezpieczne, przeterminowane lekarstwa oraz posegregowany: papier, opakowania szklane, plastikowe i wielomateriałowe.

Korzystając z PSZOK należy pamiętać, że:
- oddawane odpady powinny być czyste (np. gruz bez styropianu, papy), osobno są przyjmowane płyty kartonowo-gipsowe, sprzęt elektryczny powinien być kompletny;
- należy stosować się do uwag pracowników i regulaminu punktu;
- punkt przyjmuje bezpłatnie odpady z gospodarstw domowych.

PSZOK dla mieszkańców Bielawy – ul. Ceglana 2, 58-260 Bielawa
Godziny funkcjonowania: poniedziałek - piątek, w godz.11:00 -19:00, soboty w godz. 8:00 - 16:00

Oświadczenie o ilości zamieszkałych osób (opłaty za odpady komunalne) - pobierz
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na 2022r..
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia 2023 roku.