Dział Czynsz i Windykacja prowadzi sprawy z zakresu:

 1. Ewidencjonowanie najemców, dzierżawców i właścicieli
 2. Naliczanie czynszu i innych należności z tytułu najmu, dzierżawy oraz zaliczek od właścicieli lokali
 3. Księgowanie wpłat i dokumentów związanych z najmem i dzierżawą oraz zaliczek od właścicieli lokali
 4. Prowadzenie ewidencji wymiaru czynszu i opłat związanych z najmem i dzierżawą oraz właścicieli lokali
 5. Wystawianie faktur i rachunków dla najemców lokali i dzierżawców terenu oraz właścicieli lokali użytkowych i wspólnot mieszkaniowych
 6. Potwierdzanie pod względem merytorycznym rachunków za wywóz nieczystości stałych
 7. Prowadzenie ewidencji stanów zużycia wody na podstawie dokonanych odczytów podliczników
 8. Kontrola prawidłowości odczytów stanów wodomierzy blokowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur i rachunków za zużytą wodę i kanalizację
 9. Rozliczanie odbiorców za dostawę mediów do lokali oraz zaliczek od właścicieli na pokrycie kosztów zarządu
 10. Prowadzenie pełnej ewidencji zużycia wody i odprowadzania ścieków......
 11. Windykacja należności wynikających z treści zawartych umów i podjętych uchwał oraz bezumownego użytkowania nieruchomości zarządzanych przez MZBM Sp. z o.o.