Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pn.: "Pełnienie obowiązków inspektora w branży elektrycznej" - Pobierz ADRES: budynki i lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Bielawa i...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na usługę dotyczącą: "Wykonania audytu energetycznego, kosztorysu inwestorskiego, projektu na termomodernizację uwzględniającego wytyczne w/w audytu na budynku...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na usługę dotyczącą: "Utrzymania Targowiska Miejskiego przy ul. Kwiatowej w Bielawie" - Pobierz  ADRES: ul. Kwiatowa, 58-260 BielawaOfertę należy złożyć w...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa i Wspólnot Mieszkaniowych, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Robót remontowych hydraulicznych - prac polegających na...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania tynków w lokalu mieszkalnym" - Pobierz  ADRES: 3 Maja 50/2, 58-260 BielawaOfertę...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na usługę: " Zimowego utrzymania dojść do budynków zarządzanych przez MZBM Sp. z o.o." - Pobierz  ADRES: MZBM Sp. z o.o., ul.3 Maja 48, 58-260 Bielawa w Biurze...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania prac dekarskich polegających na konserwacji, naprawie, zabezpieczeniu i usuwaniu...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Budowy pomieszczeń gospodarczych" - Pobierz  ADRES: 58-260 Bielawa, działka o nr geodezyjnym...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Przygotowania lokali socjalnych i mieszkalnych do zasiedlenia" - Pobierz  Przedmiary robót...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działając w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: "Doraźne usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w...