Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu biegu schodowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Waryńskiego 43


Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.03.2020r. do godz. 9:00
Protokół otwarcia z dnia 13.03.2020 Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.03.2020r. Pobierz