Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Piastowska 3, Piastowska 67

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.02.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 28.02.2020r. Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.03.2020r. - Pobierz