•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa i Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na " Roboty remontowe hydrauliczne - prace polegajace na konserwacji, naprawie, zabezpieczeniu i usuwaniu awarii" Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.05.2019 r. do godz. 9:00 - Pobierz

Protokół z otwarcia ofert w dniu 30-05-2019 - POBIERZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ