•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Dział Gospodarka Odpadami prowadzi sprawy z zakresu:
-utwardzenia miejsc pod pojemniki na odpady komunalne
-budowa boksów śmietnikowych
-proponowanie miejsc pod segregację

POBIERZ PDF