•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót "Remontowych części pomieszczeń biurowych w budynku biurowym przy ul. 3-go Maja 48 w Bielawie - część II wentylacja i klimatyzacja".
Ogłoszenie o przetargu - plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - plik do pobrania

Kalkulacja robót - plik do pobrania

Specyfikacja Techniczna ST-0 - plik do pobrania

Specyfikacja Techniczna ST-1 - plik do pobrania

Umowa - wzór - plik do pobrania