•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej - właściciela budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej nr 68 w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie wykonania: "Remont jednej ściany elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej 68 w Bielawie (od strony sklepu EDI)" Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2019 r. do godz. 9:00 - Pobierz

Protokół z otwarcia ofert w dniu 31-05-2019 - POBIERZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ