•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej - właściciela nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej nr 11 w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie wykonania: "Wymiany pokrycia dachowego na nowe z dachówki karpiówki" - Pobierz

 ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Akacjowa nr 11

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.06.2019 r. do godz. 9:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2019 r. o godz. 13.00

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej - właściciela budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolności 29 nr  w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie wykonania: "Podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej, wykonanie izolacji pionowej i drenażu od ulicy" - Wolności 29. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.06.2019 r. do godz. 9:00 - Pobierz


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa - właściciela n/w nieruchomości zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Przygotowania lokali socjalnych do zasiedlenia" - Pobierz
ADRES:
58-260 Bielawa,ul. Waryńskiego 7/5, ul. Ostroszowicka 16/21, ul. Ludowa 12/2, ul. Piastowska 63/3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej - właściciela budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej nr 68 w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie wykonania: "Remont jednej ściany elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej 68 w Bielawie (od strony sklepu EDI)" Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2019 r. do godz. 9:00 - Pobierz

Protokół z otwarcia ofert w dniu 31-05-2019 - POBIERZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa i Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na " Roboty remontowe hydrauliczne - prace polegajace na konserwacji, naprawie, zabezpieczeniu i usuwaniu awarii" Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.05.2019 r. do godz. 9:00 - Pobierz

Protokół z otwarcia ofert w dniu 30-05-2019 - POBIERZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej - właściciela budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Nowobielawskiej 21-22 w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie wykonania: "Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej na częściach wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nowobielawskiej 21-22 w Bielawie" Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.05.2019 r. do godz. 9:00 - Pobierz

Protokół z otwarcia ofert w dniu 27-05-2019 - POBIERZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa - właściciela lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana III Sobieskiego 3 w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie wykonania: "Postawienie pieca kaflowego  w lokalu mieszkalnym przy ul. Jana III Sobieskiego 3 w Bielawie". Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.05.2019 r. do godz. 9:00 - Pobierz


Protokół z otwarcia ofert w dniu 24.05.2019 r. o godz. 13:00 - PobierzMiejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa - właściciela n/w nieruchomości zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Przygotowania lokali socjalnych do zasiedlenia" - Pobierz
ADRES: 58-260 Bielawa, ul. 3 Maja 48/2, ul. Sienkiewicza 5/9, ul. Dzierżoniowska 26/7

Protokół z otwarcia ofert w dniu 17.05.2019 r. o godz. 13:00 - Pobierz
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa - właściciela budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Waryńskiego 43 w Bielawie
zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie wykonania: "Oferta na wykonanie projektu budowlanego dotyczącego remontu elewacji z dociepleniem ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego 43 w Bielawie" - Pobierz   


Protokół z otwarcia ofert w dniu 16.05.2019 r. o godz. 13:00 - PobierzMiejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi polegającej na: "Wymiana drzwi do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolności 104, Brzeżnej 35, Strażackiej 9a, Kopernika 30 w Bielawie" - POBIERZ


Protokół z otwarcia ofert w dniu 06-05-2019 - POBIERZ


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 07-05-2019 - POBIERZ