•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zarząd jest jednoosobowy reprezentowany przez Prezesa Zarządu.

Od 18 grudnia 2018 roku funkcję prezesa Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. pełni  Daniel Dubas.