•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zapraszamy na Społeczną Komisję Mieszkaniową w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM uprawnieni są Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do ubiegania się o lokal przeznaczony do najmu po wykonaniu niezbędnych prac remontowych, do zasiedlenia po wpłacie kaucji oraz lokali z najmem socjalnym.

Wnioski na lokale mieszkalne należy składać w terminie od 23 do 31 października 2019 r. Zaświadczenie o dochodach należy wypełnić u pracodawcy na druku stanowiącym załącznik do wniosku za ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku tj. lipiec, sierpień, wrzesień 2019 r.

W przypadku nieuzyskania dochodów należy złożyć pisemne oświadczenie stanowiące załącznik do zaświadczenia o braku korzystania ze świadczeń socjalnych oraz braku posiadania statusu osoby bezrobotnej.

W dniu 10.09.2019 r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. odbyło się spotkanie mieszkańców wskazanych do najmu lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu.


Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych. najmu lokali socjalnych oraz po wpłacie kaucji

Zapraszamy na Społeczną Komisję Mieszkaniową w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM uprawnieni są Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do ubiegania się o lokal przeznaczony do najmu po wykonaniu niezbędnych prac remontowych, do zasiedlenia po wpłacie kaucji oraz lokali z najmem socjalnym.

Wnioski na lokale mieszkalne należy składać w terminie od 05 do 13 sierpnia 2019 r. Zaświadczenie o dochodach należy wypełnić u pracodawcy na druku stanowiącym załącznik do wniosku za ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku tj. maj, czerwiec, lipiec.

W przypadku nieuzyskania dochodów należy złożyć pisemne oświadczenie stanowiące załącznik do zaświadczenia o braku korzystania ze świadczeń socjalnych oraz braku posiadania statusu osoby bezrobotnej.

Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych. najmu lokali socjalnych

Zapraszamy na Społeczną Komisję Mieszkaniową w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM w trakcie omawiania spraw uprawnieni są Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani na listę lokali przeznaczonych do najmu po wykonaniu niezbędnych prac remontowych oraz lokali socjalnych.

Wnioski na lokale mieszkalne należy składać w terminie od 23 do 31 maja 2019 r. Zaświadczenie o dochodach należy wypełnić u pracodawcy na druku stanowiącym załącznik do wniosku za ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.

W przypadku nieuzyskania dochodów należy złożyć pisemne oświadczenie stanowiące załącznik do zaświadczenia o braku korzystania ze świadczeń socjalnych oraz braku posiadania statusu osoby bezrobotnej.

Za osoby spełniające warunki do oddania w najem na czas nieoznaczony lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa uznaje się osoby, które w okresie pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wymaganego wniosku udokumentują, że średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi:


* nie mniej niż 100% i nie przekracza 350% kwoty najniższej emerytury w jednoosobowym gospodarstwie domowym: od 1.100,00zł. do 3.850,00zł.

* nie mniej niż 75% i nie przekracza 210% kwoty najniższej emerytury w wieloosobowym gospodarstwie domowym: od 825,00zł. do 2.310,00zł.


Waloryzacja 2019 - informacja - plik do pobrania