•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Administracja Budynków Mieszkalnych
ul. Piastowska 41
58-260 Bielawa

Tel. (74) 833 86 55

Godziny przyjmowania mieszkańców w zakresie eksploatacji:
od poniedziałku do piątku od 07:00 do 09:00 oraz od 13:00 do 15:00

Praca w terenie od 09:00 do 13:00

KIEROWNIK ABM:
1. Wiesław Kaptur

ADMINISTRATORZY:
1. Monika Kuczyńska

WYKAZ BUDYNKÓW:

Nazwa ulicy: Nr budynku:
ul. Waryńskiego 1,3,4,4A,5,6,7,8,8A,9,10A,12,19,20,22,23,24,26,32,33,34A,37,39,40,40A,41,42,43
ul. Ludowa 3,4,6,8,10,12
ul. Ostroszowicka 2,3,5,6,8,13,16,17,17A
ul. Szewska 9,12,16
ul. Akacjowa 1,2,3,4,5,6,7,9,11
ul. Kasztanowa 1A,1B,2,2A,2B,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19
ul. Czerwona 1,2,3,4,5,6,9,10,12
ul. Polna 1,3,4,5,6,8,10,12,14,16,17,18,20,22
ul. Frankowskiego 4,5,6,6A,6B,7,7A,9,11,12,15,16,21,22,32,33,34,36,35,37,38
ul. Wysoka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
ul. Wiejska 1,4,5,7,8,10,17,18,19,23,27,34
ul. Legionów 4,4A
ul. Słowiańska 1,2,22,23
ul. Słomiana 2,4,6,8
ul. Jasna 1,2,3,4,5,6
ul. Nowobielawska 2,8,15,21,22,25-25A,26,41,49,51,53,54,65,74,87
ul. Lipcowa 1
ul. Sowia  2,2A,6,8,10,13,18 
ul. Klonowa  1
ul. Korczaka   14,16
ul. Leśna  2,3