•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zarządzenie Nr 296/19 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA - lokal niemieszkalny (użytkowy) o powierzchni 10,62 m przy ul. Piastowskiej 60B w Bielawie - pobierz

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Szkolna 2 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w sprawie: "Wykonania projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim dotyczącego remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dociepleniem" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Szkolna 2

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.11.2019r. do godz. 9:00

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wymiany stolarki drzwiowej w budynkach" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Wolności 13 (drzwi drewniane), ul. Brzeżna 25 (drzwi aluminiowe), ul. Bohaterów Getta 14 (drzwi drewniane), ul. Wolności 94-94a (drzwi aluminiowe), ul. Piastowska 38 (drzwi drewniane), ul. Waryńskiego 37 (drzwi aluminiowe)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.11.2019r. do godz. 9:00

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wymiany stolarki drzwiowej w budynkach" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Kasztanowa 1a, Czerwona 2

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.11.2019r. do godz. 9:00

Zapraszamy na Społeczną Komisję Mieszkaniową w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM uprawnieni są Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do ubiegania się o lokal przeznaczony do najmu po wykonaniu niezbędnych prac remontowych, do zasiedlenia po wpłacie kaucji oraz lokali z najmem socjalnym.