•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu WM zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Zamontowanie drzwi wejściowych do budynku przy ul. Wolności 25 w Bielawie" - Pobierz

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.09.2019r. do godz. 9:00

BURMISTRZA MIASTA BIELAWA INFORMUJE - lokal niemieszkalny (użytkowy)

o powierzchni 125,64m2 przy ul. Henryka Sienkiewicza 8 w Bielawie - pobierz

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu WM zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Remont schodów zewnętrznych do budynku Wodna 5 w Bielawie" - Pobierz

ADRES:
58-260 Bielawa, ul. Wodna 5
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.09.2019r. do godz. 9:00

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa - właściciela n/w nieruchomości zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Przygotowania lokali socjalnych i mieszkalnych do zasiedlenia" - Pobierz

ADRES:
58-260 Bielawa, ul. Kasztanowa 6/10, ul. Wysoka 10/3, ul. Szkolna 2/3
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.09.2019r. do godz. 9:00

W dniu 10.09.2019 r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. odbyło się spotkanie mieszkańców wskazanych do najmu lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu.