•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kalendarz Aktualności

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi polegającej na: "Wykonania projektu budowlanego dotyczącego remontu elewacji z dociepleniem ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzeżnej nr 35 w Bielawie" - POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Załącznik
Zapytanie ofertowe - Załącznik
Zarządzenie Nr 219/18 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA - lokal niemieszkalny (użytkowy) o powierzchni 152,75 m2  przy ul. Wolności 109 w Bielawie - pobierz
Zarządzenie Nr 218/18 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA - lokal niemieszkalny (użytkowy) o powierzchni 41,58 m2 przy ul. Wolności 109 w Bielawie - pobierz
Zarządzenie Nr 204/18 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA - garaż o powierzchni 10,00 przy ul. Bohaterów Getta 14 Bielawie - pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Załącznik
Zapytanie ofertowe - Załącznik
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. mająca siedzibę przy ul. 3 Maja 48 w Bielawie ogłasza Zapytanie ofertowe na: "Usługę związaną z prowadzeniem stałej konserwacji i utrzymania zieleni w administrowanych zasobach MZBM Sp-ka z o.o. Bielawa"

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie,
INFORMUJE - że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej