•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Szkolna 2 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w sprawie: "Wykonania projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim dotyczącego remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dociepleniem" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Szkolna 2

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.11.2019r. do godz. 9:00

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wymiany stolarki drzwiowej w budynkach" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Wolności 13 (drzwi drewniane), ul. Brzeżna 25 (drzwi aluminiowe), ul. Bohaterów Getta 14 (drzwi drewniane), ul. Wolności 94-94a (drzwi aluminiowe), ul. Piastowska 38 (drzwi drewniane), ul. Waryńskiego 37 (drzwi aluminiowe)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.11.2019r. do godz. 9:00

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wymiany stolarki drzwiowej w budynkach" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Kasztanowa 1a, Czerwona 2

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.11.2019r. do godz. 9:00

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa - właściciela lokalu mieszkalnego przy ulicy 3 Maja 45 w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie wykonania: "Postawienie pieca kaflowego  w lokalu mieszkalnym przy ul. 3 Maja 45 w Bielawie".


Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.11.2019 r. do godz. 9:00 - Pobierz

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Brzeżna 25 zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Częściowej wymiany krokwi w budynku przy ul. Brzeżnej 25 w Bielawie" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Brzeżna 25

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2019r. do godz. 9:00

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa i Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. 3 Maja 4(drzwi i okna), ul. Brzeżna 43/8 (okno), ul. Dzierżoniowska 22(okno), ul. Frankowskiego 9 (okno), ul. Frankowskiego 33 (okno), ul. Piastowska 39a (okna), ul. Pocztowa 8 (okna), ul. Pocztowa 8a (okna), ul. Prosta 1 (drzwi i okna), ul. Prosta 2-3 (drzwi i okna), ul. Szkolna 2/1 (okna), ul. Wolności 1 (okna), Wolności 25 (okna), ul. Wolności 60 (drzwi), ul. Wolności 91 (okna), Żeromskiego 54 (okna)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.11.2019r. do godz. 9:00

Protokół z otwarcia ofert w dniu 14-11-2019 - Pobierz

UWAGA ! AKTUALIZACJA nr 1  06.11.2019r.:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Sienkiewicza 10 (drzwi), ul. Waryńskiego 3 (okna), ul. Piastowska 61 (okna), ul. Frankowskiego 21(okna), ul. Piastowska 57 (okno)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.11.2019r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert w dniu 31-10-2019 - Pobierz

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Remontu klatki schodowej w budynku przy ul. 3 Maja 2b w Bielawie" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. 3 Maja 2b

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.11.2019r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert w dniu 07-11-2019 - Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 08-11-2019 - Pobierz

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 11 zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wymiany pokrycia dachowego z dachówki cementowej zakładkowej na budynku przy ul. 11 Listopada 11 w Bielawie" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. 11 Listopada 11

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.11.2019r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert w dniu 08-11-2019 - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 13-11-2019 - Pobierz

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Remont posadzki  na klatce schodowej w budynku przy ul. Nowobielawskiej 2 w Bielawie" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Nowobielawska 2 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.11.2019r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert w dniu 07-11-2019 - Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnn. 08-11-2019 Pobierz